Ceisteanna Coitianta 

Ar tionscnaíodh an Scéim Ráthaíochta Taiscí (SRT) riamh?

Tionscnaíodh an SRT i ndiaidh leachtú IBRC i mí Feabhra 2013 agus i ndiaidh leachtú Berehaven Credit Union i mí Iúil 2014

IBRC

An 7 Feabhra 2013, cheap an tAire Airgeadais Kieran Wallace & Eamonn Richardson ó KPMG mar Leachtaitheoirí Speisialta ar IBRC Ltd. Dá thairbhe sin, tionscnaíodh an Scéim Ráthaíochta Taiscí (SRT) chun taiscí thaisceoirí incháilithe IBRC a chosaint. Go dtí seo, tá íocaíochtaí arbh ionann a n-iomlán agus €36 milliún íoctha le taisceoirí IBRC ón SRT.

Comhar Creidmheasa Berehaven

An 23 Iúil 2014, d'fhormheas an Ard-Chúirt ceapachán leachtaitheora shealadaigh chuig Comhar Creidmheasa Berehaven. Dá thairbhe sin, tionscnaíodh an Scéim Ráthaíochta Taiscí (SRT) chun taiscí thaisceoirí incháilithe Berehaven Credit Union a chosaint. An 1 Lúnasa 2014, tugadh chun críche an próiseas um próiseáil íocaíochtaí le comhaltaí chomhar creidmheasa Berehaven.  Rinneadh íocaíochtaí arbh ionann a n-iomlán agus thart ar €11 milliún le breis is 3,500 comhalta. 

Cén chaoi a ndéileálann an SRT le cuntais de chuid trádalaithe aonair?

Déanfar íocaíocht amháin go feadh theorainn €100,000 a eisiúint chuig trádalaithe aonair a bhfuil cuntas pearsanta agus cuntas gnó acu le hinstitiúid chreidmheasa (ar cuntais iad a bheidh incháilithe le haghaidh cúitimh ón SRT).

Cén chaoi a ndéileálann an SRT le cuntais de chuid comhpháirtíochtaí?

Má tá cuntais phearsanta agus cuntas gnó comhpháirtíochta ag taisceoir le hinstitiúid chreidmheasa leachtaithe, déileálfaidh an SRT ar leithligh leis na cuntais phearsanta agus gnó. Gheobhaidh an taisceoir (comhpháirtí) seic ar leithligh go feadh theorainn €100,000 i leith a chuntas pearsanta. Déanfar an cúiteamh i leith an chuntais gnó a íoc ar leithligh leis an gcomhpháirtíocht, go feadh theorainn €100,000.

An gclúdaítear cistí pinsean/scoir faoin SRT?

Ní chosnaítear scéimeanna pinsean nó cistí scoir faoin SRT, cé is moite de scéimeanna beaga, féinriartha pinsean (SSAP).  Meastar gur táirgí infheistíochta iad cistí neamh-SSAP pinsean pearsanta agus cistí neamh-SSAP scoir e.g. Cistí Gníomhaíochta Scoir (ARFanna).

An gclúdaítear bannaí rianúcháin faoin SRT?

Beidh an ghné taisce de bhannaí rianúcháin (dá ngairtear taisce struchtúrtha freisin) incháilithe le haghaidh cúitimh faoin SRT go feadh €100,000 i gcás ina mbeidh an sealbhóir cáilithe agus beidh an ghné taisce den bhanna rianúcháin inaisíoctha ar par.  Ní chosnaítear an ghné innéacsnasctha den bhanna rianúcháin.  

Tá €500,000 i mo chuntas reatha agus sílim go bhfuil sé incháilithe mar Iarmhéid Ard Sealadach. Dá dtionscnófaí an SRT, an mbeadh orm iarratas a dhéanamh ar chúiteamh?

Tá  €500,000 i mo chuntas reatha agus sílim go bhfuil sé incháilithe mar Iarmhéid Ard Sealadach. Dá dtionscnófaí an SRT, an mbeadh orm iarratas a dhéanamh ar chúiteamh? 

Má bhíonn aon cheisteanna agat, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn leis an bhfoirm teagmhála. Más mian leat dul i dteagmháil linn go díreach, bain úsáid as na sonraí teagmhála  seo a leanas.

Teil: 1890 777 777

Ríomhphost: info@depositguarantee.ie

Post: Scéim Ráthaíochta Taiscí, Banc Ceannais na hÉireann, Sráid Wapping Nua, Cé an Phoirt Thuaidh, Baile Átha Cliath 1.