Taiscí Cosanta

Ciallaíonn taisce iarmhéid sochair ar chuntas atá ar seilbh le banc, cumann foirgníochta nó le comhar creidmheasa nach mór a aisíoc go hiomlán.

Tá liosta anseo thíos de na cineálacha taiscí a fhéadfar a mheas mar thaiscí atá i dteideal cúitimh faoin Scéim Ráthaíochta Taiscí:

  • Cuntais reatha
  • Cuntais choigiltis
  • Cuntais taisce prapéilimh
  • Cuntais taisce ar fhógra
  • Cuntais taisce ar théarma seasta
  • Cuntais scaireanna i gcumann foirgníochta nó i gcomhar creidmheasa
  • Féadfaidh go mbeidh an ghné incháilithe de thaiscí struchtúrtha/de bhannaí rianúcháin incháilithe le haghaidh cúitimh freisin i gcás ina mbeidh an ghné taisce inaisíoctha ar par.