Eolas Fuinn

Leis an Scéim Ráthaíochta Taiscí (SRT), cosnaítear taisceoirí i gcás nach mbeidh banc, cumann foirgníochta nó comhar creidmheasa atá údaraithe ag an mBanc ábalta taiscí a aisíoc.         .

Tá an SRT mar chuid de straitéis atá ag Banc Ceannais na hÉireann chun a áirithiú go gcosnaítear leas thomhaltóirí seirbhísí airgeadais. Bíonn an SRT á riaradh ag Banc Ceannais na hÉireann agus á cistiú ag na hinstitiúidí creidmheasa a chlúdaítear faoin scéim.              

Leis an SRT, cosnaítear:

  • Taisceoirí i gcás nach mbeidh banc, cumann foirgníochta nó comhar creidmheasa atá údaraithe ag an mBanc ábalta taiscí a aisíoc
  • Taiscí go feadh €100,000 in aghaidh an duine, in aghaidh na hinstitiúide
  • Cuntais reatha, cuntais taisce, cuntais scaireanna i mbainc, i gcumainn fhoirgníochta agus i gcomhair chreidmheasa.

Faoi SRT na hÉireann, cosnaítear taiscí atá ar seilbh i mbrainsí AE d'institiúidí údaraithe Éireannacha. Taiscí atá ar seilbh in institiúidí creidmheasa arna n-údarú i mBallstát eile den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, beidh siad sin clúdaithe faoi scéim ráthaíochta taiscí na tíre sin.