Samplaí de Shealbhóirí Cuntais

Sa tábla thíos, léirítear an chaoi ina n-oibreodh an Scéim Ráthaíochta Taiscí (SRT) i gcás sealbhóirí cuntais éagsúla.

€20,000
€100,000
€20,000
€120,000
€100,000
€100,000
€150,000
€100,000
€75,000
€300,000
€100,000
€100,000