Chomhar Creidmheasa Dhroim Conrach agus Dúiche - Íocaíochtaí Eisithe ón Scéim Rathaíochta Taiscí

By: DGS
Posted on: 10-Jul-2020
Filed under: Nuacht
10 Iúil 2020: Íocaíochtaí Eisithe ón Scéim Rathaíochta Taiscí. I ndiaidh thionscnamh na Scéime Ráthaíochta Taiscí ar an 2 Iúil 2020, d’eisigh an SRT íocaíochtaí cúitimh le seic chuig tuairim is 4,600 comhalta de Chomhar Creidmheasa Dhroim Conrach agus Dúiche. Is ionann méid iomlán an chúitimh arna íoc go dtí seo agus tuairim is €12.9 milliún, is é sin 95% de na taiscí incháilithe a chlúdaítear faoin Scéim. Ba cheart go bhfaighidh comhaltaí a gcuid íocaíochtaí go luath.

Read more


Íocaíochtaí Eisithe ón Scéim Rathaíochta Taiscí

By: SRT
Posted on: 24-Oct-2017
Filed under: Nuacht
24 Deireadh Fómhair 2017: Íocaíochtaí Eisithe ón Scéim Rathaíochta Taiscí.  I ndiaidh thionscnamh na Scéime Ráthaíochta Taiscí an 13 Deireadh Fómhair 2017, d’eisigh an SRT íocaíochtaí cúitimh le seic chuig tuairim is 10,900 comhalta de chuid Comhar Creidmheasa na Rátha.  Is ionann méid iomlán an chúitimh arna íoc go dtí seo agus tuairim is €39.2 milliún, is é sin 98% de na taiscí incháilithe a chlúdaítear faoin Scéim.  Ba cheart go bhfaighidh comhaltaí a gcuid íocaíochtaí go luath.

Read more


An Scéim Rathaíochta Taiscí - Íocaíochtaí Cúitimh eisithe

By: SRT
Posted on: 10-Nov-2016
Filed under:
10 Samhain 2016: Íocaiochtaí ón Scéim Rathaíochta Taiscí eisithe.  Tar éis an Scéim Ráthaíochta Taiscí (SRT) a thionscnamh an 2 Samhain 2016, d’eisigh an SRT íocaíochtaí cúitimh trí sheic le tuairim is 9700 comhalta de Chomhar Creidmheasa an Rois.  B’ionann méid iomlán an chúitimh arna íoc go dtí seo agus €22.3 milliún, is é sin 98% de na taiscí a chlúdaítear faoin Scéim.  Ba cheart go bhfaighidh comhaltaí a gcuid íocaíochtaí ón 11 Samhain 2016.

Read more


Tionscnaíodh an Scéim Ráthaíochta Taiscí i leith Chomhar Creidmheasa an Rois

By: SRT
Posted on: 02-Nov-2016
Filed under: Nuacht
Rinne Banc Ceannais na hÉireann (”an Banc Ceannais”) iarratas chun na hArd-Chúirte inniu chun comhleachtaitheoirí sealadacha a cheapadh chuig Comhar Creidmheasa an Rois Teoranta (”Comhar Creidmheasa an Rois”). Cheap Uachtarán na hArd-Chúirte, Peter Kelly Uasal, Jim Luby agus Tom Rogers ó McStay Luby mar Chomhleachtaitheoirí Sealadacha. 

Read more


Categories