Nuacht

Íocaíochtaí Eisithe ón Scéim Rathaíochta Taiscí

By: SRT
Posted on: 24-Oct-2017
Filed under: Nuacht
24 Deireadh Fómhair 2017: Íocaíochtaí Eisithe ón Scéim Rathaíochta Taiscí I ndiaidh thionscnamh na Scéime Ráthaíochta Taiscí an 13 Deireadh Fómhair 2017, d’eisigh an SRT íocaíochtaí cúitimh le seic chuig tuairim is 10,900 comhalta de chuid Comhar Creidmheasa na Rátha.  Is ionann méid iomlán an chúitimh arna íoc go dtí seo agus tuairim is €39.2 milliún, is é sin 98% de na taiscí incháilithe a chlúdaítear faoin Scéim.  Ba cheart go bhfaighidh comhaltaí a gcuid íocaíochtaí go luath.

Read more


An Scéim Rathaíochta Taiscí - Íocaíochtaí Cúitimh eisithe

By: SRT
Posted on: 10-Nov-2016
Filed under:
10 Samhain 2016: Íocaiochtaí ón Scéim Rathaíochta Taiscí eisithe Tar éis an Scéim Ráthaíochta Taiscí (SRT) a thionscnamh an 2 Samhain 2016, d’eisigh an SRT íocaíochtaí cúitimh trí sheic le tuairim is 9700 comhalta de Chomhar Creidmheasa an Rois.  B’ionann méid iomlán an chúitimh arna íoc go dtí seo agus €22.3 milliún, is é sin 98% de na taiscí a chlúdaítear faoin Scéim.  Ba cheart go bhfaighidh comhaltaí a gcuid íocaíochtaí ón 11 Samhain 2016.

Read more


Treoir 2014/49/AE maidir Scéim Ráthaíochta Taiscí

By: Admin
Posted on: 20-Nov-2015
Filed under:
Rinneadh Treoir nua AE maidir le Scéimeanna Ráthaíochta Taiscí (2014/49/AE) a thrasuí chuig Dlí na hÉireann. Féachann an Treoir AE le cosaint taiscí a chomhchuibhiú agus a shimpliú, le híocaíochtaí níos tapúla agus le maoiniú feabhsaithe do scéimeanna SRT. Ina theannta sin, tugadh ceanglais nua isteach maidir le faisnéis do thaisceoirí chun a chinntiú go mbeadh taisceoirí ar an eolas maidir le príomhghnéithe cosanta a gcuid taiscí faoin SRT.

Read more


Categories