Eolas faoin Scéim Ráthaíochta Taiscí

Leis an Scéim Ráthaíochta Taiscí (SRT), cosnaítear taisceoirí i gcás nach mbeidh banc, cumann foirgníochta nó comhar creidmheasa atá údaraithe ag an mBanc Ceannais ábalta taiscí a aisíoc. Bíonn an SRT á riaradh ag Banc Ceannais na hÉireann agus á cistiú ag na hinstitiúidí creidmheasa a chlúdaítear faoin scéim.

Tuilleadh eolais a fháil

Nuacht

22nd February 2024
22Feb2024

Eolas do thaisceoirí a bhfuil taiscí acu i mbainc atá údaraithe i Stát Eorpach eile

Clúdaíonn Scéim Ráthaíochta Taiscí na hÉireann (“SRT”) taiscí atá á sealbhú i mbainc agus i gcomhair chreidmheasa in Éirinn atá údaraithe ag Banc Ceannais na hÉireann.  Tá liosta de na hinstitiúidí sin ar fáil ag an nasc seo https://registers.centralbank.ie/prerenderedreports/2.pdf
10th July 2020
10Jul2020

Chomhar Creidmheasa Dhroim Conrach agus Dúiche - Íocaíochtaí Eisithe ón Scéim Rathaíochta Taiscí

10 Iúil 2020: Íocaíochtaí Eisithe ón Scéim Rathaíochta Taiscí. I ndiaidh thionscnamh na Scéime Ráthaíochta Taiscí ar an 2 Iúil 2020, d’eisigh an SRT íocaíochtaí cúitimh le seic chuig tuairim is 4,600 comhalta de Chomhar Creidmheasa Dhroim Conrach agus Dúiche. Is ionann méid iomlán an chúitimh arna íoc go dtí seo agus tuairim is €12.9 milliún, is é sin 95% de na taiscí incháilithe a chlúdaítear faoin Scéim. Ba cheart go bhfaighidh comhaltaí a gcuid íocaíochtaí go luath.
AN NUACHT GO LÉIR