Chomhar Creidmheasa Dhroim Conrach agus Dúiche - Íocaíochtaí Eisithe ón Scéim Rathaíochta Taiscí

By DGS
Friday, 10th July 2020
Filed under: Nuacht
10 Iúil 2020: Íocaíochtaí Eisithe ón Scéim Rathaíochta Taiscí

I ndiaidh thionscnamh na Scéime Ráthaíochta Taiscí ar an 2 Iúil 2020, d’eisigh an SRT íocaíochtaí cúitimh le seic chuig tuairim is 4,600 comhalta de Chomhar Creidmheasa Dhroim Conrach agus Dúiche. Is ionann méid iomlán an chúitimh arna íoc go dtí seo agus tuairim is €12.9 milliún, is é sin 95% de na taiscí incháilithe a chlúdaítear faoin Scéim. Ba cheart go bhfaighidh comhaltaí a gcuid íocaíochtaí go luath.

I gcásanna áirithe, beidh faisnéis bhreise de dhíth ón SRT sula bhféadfar íocaíochtaí a dhéanamh, mar shampla i gcás eastát comhalta éagtha nó má tá gá le sonraí seolta nua. Tá tuilleadh faisnéise le fáil sna Ceisteanna Coitianta.

2 Iúil 2020: Ráthaíocht Taiscí tionscanta i leith Chomhar Creidmheasa Dhroim Conrach agus Dúiche

Rinne Banc Ceannais na hÉireann (”Banc Ceannais”) iarratas chun na hArd-Chúirte inniu chun comhleachtaitheoirí sealadacha a cheapadh chuig Comhar Creidmheasa Dhroim Conrach agus Dúiche (”Comhar Creidmheasa Dhroim Conrach”). Ceapadh Stephen Tennant agus Nicholas O’Dwyer ó Grant Thornton mar chomhleachtaitheoirí sealadacha.

Tar éis na comhleachtaitheoirí sealadacha a cheapadh, tionscnaíodh an Scéim Ráthaíochta Taiscí (”SRT”). Faoin SRT, cosnaítear taiscí suas le €100,000 in aghaidh an duine, in aghaidh na hinstitiúide.  Déanfar íocaíochtaí a eisiúint go huathoibríoch chuig an seoladh deireanach a bheidh ar taifead ag an gcomhar creidmheasa don chomhalta. Ní gá do chomhaltaí teagmháil a dhéanamh leis an gcomhar creidmheasa nó leis an mBanc Ceannais toisc go ndéanfar na híocaíochtaí cúitimh a eisiúint go huathoibríoch le seic chuig na taisceoirí go léir a bheidh fíoraithe go cuí. Déanfar na híocaíochtaí seo a luaithe is féidir laistigh de spriocdháta reachtúil 15 lá.

Foirmeacha

Taisceoirí ar mian leo athrú ar a seoladh a chur in iúl don SRT, ba cheart dóibh cliceáil anseo chun an Fhoirm um Athrú Seolta a íoslódáil.

Ba cheart d’Ainmnithe/d’Ionadaithe Pearsanta de chuid taisceoirí éagtha cliceáil anseo chun Foirm Éilimh maidir le Comhalta Éagtha a íoslódáil.

Tá freagraí ar cheisteanna ó chomhaltaí Chomhar Creidmheasana Dhroim Conrach maidir leis an SRT le fáil sna Ceisteanna Coitianta. 

Cliceáil anseo chun leagan PDF de na Ceisteanna Coitianta a fháil.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar centralbank.ie maidir le ceapachán na gcomhleachtaitheoirí sealadacha chuig Comhar Creidmheasa Dhroim Conrach agus Dúiche.